Văn bản số 3599/QĐ-BQL – Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 20/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3599/QĐ-BQL về việc Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.