Văn bản số 3520/TB-BQL – Thông báo thành lập các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 1 năm 2023

Ngày 17/07/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 3520/TB-BQL của Chủ tịch UBND thành phố về việc Thông báo thành lập các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 1 năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.