Văn bản số 3505/BQL-QHXD – Chủ động ứng phó bão số 1 năm 2023

Ngày 16/07/2023, thực hiện công văn số 1690/UBND-TL của UBND thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3505/BQL-QHXD về việc Chủ động ứng phó bão số 1 năm 2023 (bão TALIM). Xem chi tiết văn bản tại đây.

Xem chi tiết Công văn số 1690/UBND-TL của UBND thành phố Hải Phòng tại đây