Văn bản số 3277/BQL-LĐ – Khuyến cáo các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài không nên đến các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn PCCC tại quận Ngô Quyền

Ngày 04/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3277/BQL-LĐ về Khuyến cáo các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài không nên đến các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn PCCC tại quận Ngô Quyền. Xem chi tiết văn bản tại đây.