Văn bản số 3225/BQL-VPĐD – Thực hiện Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”

Ngày 30/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3225/BQL-VPĐD về Thực hiện Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”. Xem chi tiết văn bản tại đây.