Văn bản số 3130/BQL-QLDN – Tạo điều kiện thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người lao động

Ngày 27/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3130/BQL-QLDN về  Tạo điều kiện thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người lao động. Xem chi tiết văn bản tại đây.