Văn bản số 2967/BQL-QLDN – Mời tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Vương quốc Anh

Ngày 20/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2967/BQL-QLDN  về Mời tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Vương quốc Anh. Xem chi tiết văn bản tại đây.