Văn bản số 2831/BQL-QLDN – Thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh cho công dân qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Ngày 12/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2831/BQL-QLDN về Thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh cho công dân qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Xem chi tiết văn bản tại đây.