Văn bản số 2817/BQL-QLĐT – Mời tham dự “Lễ phát động cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng năm 2023”

Ngày 12/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2817/BQL-QLĐT về Mời tham dự “Lễ phát động cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng năm 2023”. Xem chi tiết văn bản tại đây.