Văn bản số 2601/BQL-QHXD – Thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Ngày 01/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2601/BQL-QHXD về Thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.