Văn bản số 2565/BQL-QLDN – Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu trong doanh nghiệp

Ngày 31/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2565/BQL-QLDN về Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu trong doanh nghiệp. Xem chi tiết văn bản tại đây.