Văn bản số 2186/BQL-QLĐT – Mời tham gia Đoàn Xúc tiến Đầu tư – Thương mại tại Trung Quốc

Ngày 12/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2186/BQL-QLĐT về việc Mời tham gia Đoàn Xúc tiến Đầu tư – Thương mại tại Trung Quốc. Xem chi tiết văn bản tại đây.