Văn bản số 2174/BQL-QLĐT – Gửi các doanh nghiệp Nhật Bản về việc mời tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng – Nhật Bản

Ngày 11/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2174/BQL-QLĐT về việc mời tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng – Nhật Bản. Xem chi tiết văn bản tại đây.