Văn bản số 21/2023/QĐ-UBND – Quyết định quy định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 18/07/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 21/2023/QĐ-UBND về việc Quyết định quy định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.