Văn bản số 1900/TB-BQL – Trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 3-/4 và 01/5.

Ngày 26/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1900/TB-BQL về việc trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 03/4 và 01/5. Xem chi tiết văn bản tại đây.