Văn bản số 1519/BQL-LĐ – Thông tin hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố

Ngày 07/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  1519/BQL-LĐ về Thông tin hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.