Văn bản số 1477/BQL-KHTH – Phối hợp hỗ trợ ghi hình phục vụ công tác xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Ngày 06/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1477/BQL-KHTH về phối hợp hỗ trợ ghi hình phục vụ công tác xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.