Văn bản số 1286/UBND-NCKTGS – Hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Ngày 06/06/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 1286/UBND-NCKTGS về Hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.