Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam (VIATT) 2024

Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam (VIATT) 2024

Ký hiệu: Số/KH: 822/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 29/02/2024

Trích yếu: Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam (VIATT) 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng