Thực hiện Văn bản hợp nhất về quản lý lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thực hiện Văn bản hợp nhất về quản lý lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ký hiệu: Số/KH: 834/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 29/02/2024

Trích yếu:Thực hiện Văn bản hợp nhất về quản lý lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng