Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ký hiệu: 02/2022/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 10/01/2022

Ngày có hiệu lực: 10/01/2022

Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường