Thông tin Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ VIII

Ngày 12/01/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 188/BQL-LĐ về việc thông tin Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ VIII.

Ký hiệu:188/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 12/01/2024

Trích yếu: Thông tin Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ VIII

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn bộ Thông tin Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ VIII tại Hải Phòng