Thông báo ý kiến của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc phân công giải quyết, trả lời kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XVI

Ký hiệu: Số/KH: 859/BQL-VP

Ngày ban hành: 01/03/2024

Trích yếu:Thông báo ý kiến của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc phân công giải quyết, trả lời kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XVI

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng