Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ thêm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Số: 2634/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 18/06/2024

Trích yếu: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ thêm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng