Quyết đinh số 46/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: 46/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 04/01/2024

Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng