Quyết định số 408/QĐ-UBND – Phê duyệt “Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Hải Phòng”

Ký hiệu: 408/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 06/02/2024

Trích yếu: Phê duyệt “Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Hải Phòng”

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng