Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: Quyết định số 2962/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 29/9/2023

Trích yếu: về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng