Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg – Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023

Ký hiệu: 25/2023/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 03/10/2023

Trích yếu: Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023

Cơ quan ban hành: Chính phủ