Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP

Ký hiệu: Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH

Ngày ban hành: 17/10/2023

Trích yếu: về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của CHính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội