Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ – Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ký hiệu: 59/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/08/2023

Ngày có hiệu lực: 15/08/2023

Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cơ quan ban hành: Chính phủ