Nghị định số 35/2022/NĐ-CP – Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ký hiệu: 35/2022/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/05/2022

Ngày có hiệu lực: 15/07/2022

Trích yếu: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Cơ quan ban hành: Chính phủ