Nghị định số 08/2022/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ký hiệu: 08/2022/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/01/2022

Ngày có hiệu lực: 10/01/2022

Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành: Chính phủ