Luật số 72/2020/QH14 – Luật Bảo vệ môi trường

Ký hiệu: 72/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/11/2020

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Trích yếu: Luật Bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành: Quốc Hội