Luật số 68/2020/QH14 – Luật cư trú

Ký hiệu: 68/2020/QH14

Ngày ban hành: 13-11-2020

Ngày có hiệu lực: 01-07-2021

Trích yếu: Luật Cư trú

Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam