Kế hoạch về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án kinh doanh kho, nhà xưởng và văn phòng xây sẵn IDP Đình Vũ, tại lô CN3B2, Khu công nghiệp và Dịch vụ Hàng hải (Deep C2B)

Kế hoạch về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án kinh doanh kho, nhà xưởng và văn phòng xây sẵn IDP Đình Vũ, tại lô CN3B2, Khu công nghiệp và Dịch vụ Hàng hải (Deep C2B)

Ký hiệu: Số/KH: 849/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 01/03/2024

Trích yếu: Kế hoạch về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án kinh doanh kho, nhà xưởng và văn phòng xây sẵn IDP Đình Vũ, tại lô CN3B2, Khu công nghiệp và Dịch vụ Hàng hải (Deep C2B)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng