Kế hoạch số 86/KH-UBND – Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022

Ngày 05/04/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 86/KH-UBND về Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.