Kế hoạch số 74/KH-BQL – Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo chủ đề phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố năm 2024

Ký hiệu: 74/KH-BQL

Ngày ban hành: 08/01/2024

Trích yếu: Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo chủ đề phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng