Kế hoạch số 295/KH-UBND – Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Ký hiệu: 295/KH-UBND

Ngày ban hành: 14/11/2023

Trích yếu: Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng