Kế hoạch công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà xưởng xây sẵn Đình Vũ tại Lô CN 4.2B + CN 4.2 B1 + CN 4.2 B2 + CN 4.2 B3A, Khu công nghiệp Đình vũ (giai đoạn 2)

Ký hiệu: Số/KH: 2440/KH-BQL

Ngày ban hành: 05/06/2024

Trích yếu: Kế hoạch công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà xưởng xây sẵn Đình Vũ tại Lô CN 4.2B + CN 4.2 B1 + CN 4.2 B2 + CN 4.2 B3A, Khu công nghiệp Đình vũ (giai đoạn 2)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng