Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Ban Quản lý

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Ban Quản lý

Ký hiệu: Số/KH: 1122/KH-BQL

Ngày ban hành: 15/03/2024

Trích yếu: Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Ban Quản lý

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng