Kế hoạch 1387/KH-BQL – Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải năm 2023

Ngày 03/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1387/KH-BQL về Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.