Công văn số 2392/BQL-QHXD – Hướng dẫn nghiệm thu hoàn thành Công trình Bể xử lý sự cố nước thải thuộc Dự án xây dựng nhà máy Photocopy và máy in.

Số ký hiệu: 2392/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/05/2023

Trích yếu: Hướng dẫn nghiệm thu hoàn thành Công trình Bể xử lý sự cố nước thải thuộc Dự án xây dựng nhà máy Photocopy và máy in.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.