Hồ sơ mời thầu Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An

Thành phố Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước; là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng, là đầu mối giao thông quan trọng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang – một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc; và là trung tâm kinh tế – khoa học – kỹ thuật tổng hợp của Vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Tình hình phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng những năm gần đây đã và đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều chỉ số ấn tượng, các dự án phát triển hạ tầng trọng yếu quốc gia được đầu tư xây dựng; các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp công trình giao thông quan trọng của Thành phố.

Song song với sự phát triển về kinh tế – xã hội, thành phố cũng luôn quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề nạn rác thải ngày càng gia tăng, hướng tới tạo ra nguồn năng lượng sạch, nâng cao chất lượng môi trường và phát triển kinh tế cho thành phố.Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo, ban hành giải pháp cụ thể; trong đó phấn đấu xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng để phát điện thông qua đó để góp phần xây dựng môi trường của thành phố ngày càng xanh, sạch, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An với mục tiêu là xử lý 1000 tấn rác sinh hoạt/ngày và phát điện khoảng 20MW sẽ là một dự án mang tính đột phá, mang tính chiến lược của thành phố.

Thành phố Hải Phòng rất mong muốn lựa chọn được nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia dự án này, cùng chung tay kiến tạo một Hải Phòng xanh, năng động, phát triển bền vững đồng thời tạo dựng nhiều cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh của nhà đầu tư. Nhằm lựa chọn được Nhà đầu tư có năng lực tốt nhất với công nghệ hiện đại, thành phố đang kêu gọi các nhà thầu tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án trên.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đăng tải Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn; các đơn vị quan tâm, nghiên cứu đề nghị tham khảo thông tin theo đường link: Click vào đây.