Giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong KCN, KKT (đợt 2 tháng 2/2024)

Giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong KCN, KKT (đợt 2 tháng 2/2024)

Ký hiệu: Số/KH: 787/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 27/02/2024

Trích yếu: Giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong KCN, KKT (đợt 2 tháng 2/2024)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng