Công văn số 997/BQL-QLĐT – Tham gia ý kiến Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng giai đoạn 2 huyện An Dương

Số ký hiệu: 997/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 13/03/2023

Trích yếu: Tham gia ý kiến Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng giai đoạn 2 huyện An Dương.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng