Công văn số 971/BQL-TTXTĐT – Phối hợp xuất bản Bản tin số 01.2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 10/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  971/BQL-TTXTĐT Phối hợp xuất bản Bản tin số 01.2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.