Công văn số 861/TB-BQL – Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gửi Công ty TNHH Liên hiệp đầu tư Thâm Việt

Số ký hiệu: 861/TB-BQL

Ngày ban hành: 06/03/2023

Trích yếu: Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gửi Công ty TNHH Liên hiệp đầu tư Thâm Việt.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng