Công văn số 831/QĐ-BQL – Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 831/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 03/03/2023

Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng