Công văn số 779/BQL-QHXD – Cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cấp giấy phép xây dựng cho Dự án Nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của ADP – Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Số ký hiệu: 779/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 28/02/2023

Trích yếu: Cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cấp giấy phép xây dựng cho Dự án Nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của ADP – Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng