Công văn số 778/BQL-QHXD – Hướng dẫn dự án điện mặt trời của Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam

Số ký hiệu: 778/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 28/02/2023

Trích yếu: Hướng dẫn dự án điện mặt trời của Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng